Luis Huete

  • Idiomas: Español*
  • Rango de Edad: 20-30
  • Altura: 1,77 cm
  • Habilidades: Canto musical, lírico, pop, interpretación textual, interpretación musical, improvisación teatral, presentador, esgrima escénica, magia e ilusionismo, green screen.
  • Deportes: bodypump, running, musculación.
(* = Native/Fluent) (* = highly skilled)